Word vriend

VERBINDING is je aansluiten bij Bourgondisch 's-Hertogenbosch als Gouden, Zilveren of Bronzen Vriend. Hier ontmoet je relaties, familie, vrienden en leg je contacten, ongedwongen en in de perfecte ambiance.Gouden vriend € 1.500
Hiervoor ontvangt u 6 arrangementen voor de bedrijvenavond alsmede vermelding in de culinaire gids op de vriendenpagina en op sponsordoeken rond het evenemententerrein.

Zilveren vriend € 1000
Hiervoor ontvangt u 4 arrangementen voor de bedrijvenavond alsmede vermelding in de culinaire gids op de vriendenpagina en op sponsordoeken rond het evenemententerrein.

Bronzen vriend € 500
Hiervoor ontvangt u 2 arrangementen voor de bedrijvenavond alsmede vermelding in de culinaire gids op de vriendenpagina en op sponsordoeken rond het evenemententerrein.

Nikkelen vriend € 250
Vermelding in de culinaire gids en op sponsordoeken rond het evenemententerrein.

Word vriend van Bourgondisch 's-Hertogenbosch

Meer informatie